Dječji vrtić Šareni leptirić

  • Domovinskog rata 28 a;  21210 Solin
  • OIB: 19389702773
  • HR 7723400091110673772
  • 021 785 455
  • djecji.vrtic.sareni.leptiric@gmail.com
  • Dežurni mobitel: 095 884 5182

Dječji vrtić je javna je ustanova koja ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci rane i predškolske dobi, prilagođene razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.