Dječji vrtić Šareni leptirić organizira i provodi programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane djece od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu.

Stariji jaslični program

6.00 -16:00

Program obuhvaća njegu, odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i prehranu djece u jasličnoj dobi u trajanju od 10 sati.
Upis djeteta u ovaj program ovisi o ukupnom broju djece zbog potrebe dodatnih prostorija.

Vrtićni program

07:00 -17:00

Program obuhvaća odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i prehranu djece predškolske dobi. U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju provodimo Program predškole koji se organizirati u okviru 250 sati rada godišnje.

4 satni program

16:00 - 20:00

Skraćeni program u trajanju od 4 sata. Program obuhvaća odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i prehranu djece predškolske dobi.
Program se provodi u popodnevnom terminu od 16:00 – 20:00 kako bismo zadovoljili potrebe  djece i roditelja .

null

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM

Program provodimo polazeći od stvarnih potreba djeteta i njegove osobnosti u stalnoj dinamičkoj interakciji s obitelji i okruženjem   te ga kontinuirano usklađivati sa Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj. Također se vodimo zakonskim propisima koji se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje. Osobito uporište nalazimo u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju te u njegovim izmjenama i dopunama, Državnom pedagoškom standardu, Konvenciji o pravima djeteta i Smjernicama za strategiju obrazovanja.

null

KRAĆI PROGRAMI

  • jednodnevne izlete
  • šetnje i druženja u prirodi
  • posjete ustanovama u blizini vrtića (škola, vrtić, dom zdravlja, knjižnica…)
  • obilježavanje svjetskih dana, svečanosti,manifestacija…
  • posjete kazališnim i kino predstavama
  • sudjelovanje u raznim aktivnostima u organizaciji grada Solina
  • učenje engleskog jezika ukoliko bude dovoljan broj prijavljene djece
  • vjeronaučna skupina ukoliko bude dovoljan broj prijavljene djece

null

PREHRANA

Dječji vrtić “Šareni leptirić” izrađuje energetsko-prehrambene mjesečne jelovnike za jedan 10-satni vrtićki program i jedan 10-satni jaslički program.

Provodimo planiranje i izradu jelovnika za djecu s posebnim potrebama tj. djecu s prehrambenim poremećajima (celijakija, dijabetes, nutritivne alergije hranu).

Kvantitativno-kvalitativno praćenje jelovnika po vrstama programa uz praćenje distribucije i konzumacije hrane pri obilasku vrtićkih skupina te mikrobiološka analiza hrane i vode od strane NZJZ-Split 2 puta u pedagoškoj godini.