Prije upisa

Prije upisa u vrtić ili jaslice telefonski dogovaramo termin dolaska u vrtić kako bi vidjeli prostor te dobili sve informacije o načinu rada vrtića, jelovniku, programima i svemu što Vas zanima.

    • presliku izvoda iz matice rođenih ili rodni list djeteta.
    • presliku osobnih iskaznica roditelja.
    • ukoliko djiete ima neke posebne potrebe u rastu i razvoju potrebne su preslike medicinske dokumentacije.
    • presliku zdravstvene iskaznice djeteta i kartona procijepljenosti.

Uključivanje djeteta u odgojnu skupinu

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu, roditelj je obavezan dostaviti dječjem vrtiću:

    • potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta.

Sve informacije o uvjetima plaćanja možete dobiti u Vrtiću, a iste su sastavni dio Ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja, naobrazbe.

Za djecu s teškoćama u razvoju – obavezno priložiti prvostupanjska rješenja i/ili nalaze i mišljenja specijaliziranih institucija i/ili stručnjaka