loading

Program

[ultimate_spacer height=”50″ height_on_tabs=”20″ height_on_tabs_portrait=”10″ height_on_mob_landscape=”10″ height_on_mob=”10″]

Dječji vrtić Šareni leptirić organizira i provodi programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane djece od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu.

[ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_txt_main=”#515151″ color_bg_highlight=”#edc647″ color_txt_highlight=”#ffffff” package_heading=”Stariji jaslični program” package_sub_heading=”6.00 -16:00″ icon_type=”custom” icon_img=”4063″ img_width=”35″ heading_font_color=”#ffffff” subheading_font_color=”#ffffff” heading_font_size=”desktop:22px;tablet:20px;tablet_portrait:18px;mobile_landscape:18px;mobile:18px;” subheading_font_size=”desktop:16px;” features_font_size=”desktop:16px;”]Program obuhvaća njegu, odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i prehranu djece u jasličnoj dobi u trajanju od 10 sati.
Upis djeteta u ovaj program ovisi o ukupnom broju djece zbog potrebe dodatnih prostorija.[/ultimate_info_table]
[ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_txt_main=”#515151″ color_bg_highlight=”#e8485a” color_txt_highlight=”#ffffff” package_heading=”Vrtićni program” package_sub_heading=”07:00 -17:00″ icon_type=”custom” icon_img=”4061″ img_width=”35″ heading_font_color=”#ffffff” subheading_font_color=”#ffffff” heading_font_size=”desktop:22px;tablet:20px;tablet_portrait:18px;mobile_landscape:18px;mobile:18px;” subheading_font_size=”desktop:16px;” features_font_size=”desktop:16px;”]Program obuhvaća odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i prehranu djece predškolske dobi. U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju provodimo Program predškole koji se organizirati u okviru 250 sati rada godišnje.[/ultimate_info_table]
[ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_txt_main=”#515151″ color_bg_highlight=”#76acc8″ color_txt_highlight=”#ffffff” package_heading=”4 satni program” package_sub_heading=”16:00 – 20:00″ icon_type=”custom” icon_img=”4062″ img_width=”35″ heading_font_color=”#ffffff” subheading_font_color=”#ffffff” heading_font_size=”desktop:22px;tablet:20px;tablet_portrait:18px;mobile_landscape:18px;mobile:18px;” subheading_font_size=”desktop:16px;” features_font_size=”desktop:16px;”]Skraćeni program u trajanju od 4 sata. Program obuhvaća odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i prehranu djece predškolske dobi.
Program se provodi u popodnevnom terminu od 16:00 – 20:00 kako bismo zadovoljili potrebe  djece i roditelja .[/ultimate_info_table]
[ultimate_spacer height=”50″ height_on_tabs=”20″ height_on_tabs_portrait=”10″ height_on_mob_landscape=”10″ height_on_mob=”10″]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^1805|url^http://vrtic-sareni-leptiric.hr/wp-content/uploads/2014/07/book_icon1.png|caption^no_replace|alt^null|title^book_icon|description^null” img_width=”51″ icon_animation=”fadeInUp” title=”GODIŠNJI PLAN I PROGRAM” pos=”square_box” box_min_height=”54″]

Program provodimo polazeći od stvarnih potreba djeteta i njegove osobnosti u stalnoj dinamičkoj interakciji s obitelji i okruženjem   te ga kontinuirano usklađivati sa Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj. Također se vodimo zakonskim propisima koji se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje. Osobito uporište nalazimo u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju te u njegovim izmjenama i dopunama, Državnom pedagoškom standardu, Konvenciji o pravima djeteta i Smjernicama za strategiju obrazovanja.

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^1804|url^http://vrtic-sareni-leptiric.hr/wp-content/uploads/2014/07/bear_icon1.png|caption^no_replace|alt^null|title^bear_icon|description^null” img_width=”51″ icon_animation=”fadeInUp” title=”KRAĆI PROGRAMI” pos=”square_box” box_min_height=”54″]

  • jednodnevne izlete
  • šetnje i druženja u prirodi
  • posjete ustanovama u blizini vrtića (škola, vrtić, dom zdravlja, knjižnica…)
  • obilježavanje svjetskih dana, svečanosti,manifestacija…
  • posjete kazališnim i kino predstavama
  • sudjelovanje u raznim aktivnostima u organizaciji grada Solina
  • učenje engleskog jezika ukoliko bude dovoljan broj prijavljene djece
  • vjeronaučna skupina ukoliko bude dovoljan broj prijavljene djece

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^1806|url^http://vrtic-sareni-leptiric.hr/wp-content/uploads/2014/07/meal_icon1.png|caption^no_replace|alt^null|title^meal_icon|description^null” img_width=”51″ icon_animation=”fadeInUp” title=”PREHRANA” pos=”square_box” box_min_height=”54″]

Dječji vrtić “Šareni leptirić” izrađuje energetsko-prehrambene mjesečne jelovnike za jedan 10-satni vrtićki program i jedan 10-satni jaslički program.

Provodimo planiranje i izradu jelovnika za djecu s posebnim potrebama tj. djecu s prehrambenim poremećajima (celijakija, dijabetes, nutritivne alergije hranu).

Kvantitativno-kvalitativno praćenje jelovnika po vrstama programa uz praćenje distribucije i konzumacije hrane pri obilasku vrtićkih skupina te mikrobiološka analiza hrane i vode od strane NZJZ-Split 2 puta u pedagoškoj godini.

[/bsf-info-box]