loading

Upisi

Na temelju članka 1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 ) i članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Šareni leptirić te sukladno planu Upisa za pedagošku godinu 2023./2024. usvojenom na sjednici Upravnog vijeća dana 02.05.2023.g. i uz prethodnu suglasnost Osnivača, Dječji vrtić Šareni leptirić donosi

OBAVIJEST

o provođenju postupka upisa djece u programe jaslica i vrtića za pedagošku godinu 2023./2024.

Upis se provodi za:

 • Jednu 10 – satnu vrtićku skupinu
 • Jednu 10 – satnu jasličku skupinu
 • Jednu 5 – satnu popodnevnu skupinu
Zahtjevi za Upis preuzimaju se u Dječjem vrtiću Šareni leptirić, Domovinskog rata 28a u periodu od 11.5. do 19.05. 2023.g. svakim radnim danom od 06:00-16:00.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

 • Zahtjev za upis
 • Rodni list djeteta (preslika)
 • Potvrdu o prebivalištu oba roditelja ili potvrdu o boravištu ( pri čemu prednost imaju roditelji s prebivalištem na području grada Solina)
 • Potvrdu o prebivalištu djeteta ili potvrdu o boravištu djeteta ( pri čemu prednost imaju djeca s prebivalištem na području grada Solina)
 • Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu i koje se vidi da je dijete uredno cijepljeno
 • Potvrdu o zaposlenju oba roditelja ili potvrdu o zaposlenju jednog roditelja (pri čemu prednost imaju djeca čija su oba roditelja zaposlena)

DODATNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

 • Preslika pravomoćnog rješenja o statusu invalida Domovinskog rata ili potvrda ureda državne uprave o statusu HRVI i elektronički zapis HZMO ukoliko je jedan ili oba roditelja invalid Domovinskog rata
 • Preslike rodnih listova za svu djecu ukoliko dijete dolazi iz obitelji sa troje ili više djece
 • Preslika smrtnog lista za preminulog roditelja, preslika rodnog lista djeteta u koji nije upisano ime oca, preslika izvatka iz matice rođenih za roditelja koji nije bio u braku, rješenja Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ukoliko dijete dolazi iz samohrane obitelji
 • Preslika rješenja Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj ukoliko dijete dolazi iz udomiteljske obitelji

Vrtić će osobne podatke sadržane u OBVEZNOJ DOKUMENTACIJI ZA UPIS i u DODATNOJ DOKUMENTACIJI ZA UPIS obrađivati u svrhu provođenja upisa kako bi se utvrdilo udovoljavaju li podnositelji zahtjeva propisanim uvjetima.

Nepotpuna OBVEZNA DOKUMENTACIJA neće se razmatrati.

Roditelji upisane djece u pedagošku godinu 2023./2024. biti će obaviješteni telefonskim putem čim postupak upisa bude završen, a najkasnije do 15.6.2023.g

Roditelji su dužni do 30.6.2023.g. potpisati Ugovor za pedagošku godinu 2023./2024. čime si osiguravaju mjesto u odabranoj skupini.

Roditelji djece koja nisu upisana dužna su preuzeti dokumentaciju do 31.8.2023.g