loading

Upisi

Zahtjevi za Upis preuzimaju se u Dječjem vrtiću Šareni leptirić, Domovinskog rata 28a u periodu od 19.04. do 02.05. 2022.g.

Vrtić će osobne podatke sadržane u OBVEZNOJ DOKUMENTACIJI ZA UPIS i u DODATNOJ DOKUMENTACIJI ZA UPIS obrađivati u svrhu provođenja upisa kako bi se utvrdilo udovoljavaju li podnositelji zahtjeva propisanim uvjetima. Nepotpuna OBVEZNA DOKUMENTACIJA neće se razmatrati.

Roditelji upisane djece u pedagošku godinu 2022./2023. biti će obaviješteni telefonskim putem čim postupak upisa bude završen, a najkasnije do 15.6.2022.g

Roditelji su dužni do 30.6.2022.g. potpisati Ugovor za pedagošku godinu 2022./2023. čime si osiguravaju mjesto u odabranoj skupini.

Roditelji djece koja nisu upisana dužna su preuzeti dokumentaciju do 31.8.2022.g.

 

POTREBNO ZA UPIS:

 • Zahtjev za upis
 • Preslik rodnog lista djeteta.
 • Potvrdu o prebivalištu oba roditelja
 • Potvrdu o prebivalištu djeteta
 • Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu i koje se vidi da je dijete uredno cijepljeno

Upis se provodi za:

 • Jednu 10 – satnu vrtićku skupinu
 • Jednu 10 – satnu jasličku skupinu
 • Jednu 5  –  satnu popodnevnu skupinu

DODATNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU

 • djeca roditelja invalida Domovinskog rata čiji je supružnik u radnom odnosu
  • POTREBNO DOSTAVITI
  • Preslika pravomoćnog rješenja o statusu invalida Domovinskog rata il ipotvrda ureda državne uprave o statusu HRVI i elektronički zapis HZMO
 • Djeca oba zaposlena oditelja( ili samohranog zaposlenog roditelja ili roditelja na stručnom osposobljavanju za rad ili oba redovita studenta ili oba redovita učenika
  • POTREBNO DOSTAVITI 
  • Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, odnosno potvrde fakulteta/škole o statusu redovitog studenta/učenika, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis, rješenje o samostalnomo bavljanju djelatnosti za privatne poslodavce, dokaz o statusu poljoprivrednika, dokaz o statusu samohranosti roditelja
 • Djeca roditelja invalida Domovinskog rata čiji supružnik nije u radnom odnosu
  • POTREBNO DOSTAVITI 
  • Preslika pravomoćnog rješenja o statusu invalida Domovinskog rata ili potvrda ureda državne uprave o statusu HRVI
 • Djeca iz obitelji troje ili više djece
  • POTREBNO DOSTAVITI 
  • Preslike rodnih listova za svu djecu
 • Djeca u godini prije polasku u školu
  • POTREBNO DOSTAVITI
  • Preslika rodnog lista( do 1.4. tekuće godine dijetepuni 6 godina).
 • Djeca samohranih roditelja
  • POTREBNO DOSTAVITI 
  •  Preslika smrtnog lista za preminulog roditelja, preslika rodnog lista djeteta u koji nije upisano ime oca, preslika izvatka iz matice rođenih za roditelja koji nije bio u braku, rješenja Centra za socjalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta.
 • Djeca u udomiteljskim obiteljima
  • POTREBNO DOSTAVITI 
  •  Preslika rješenja Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj.
 • Djeca roditelja koji primaju dječji doplatak
  • POTREBNO DOSTAVITI 
  • Rješenje o priznavanju prava na dječji doplatak ( potvrda o predanom zahjevu za priznavanje pravana dječji doplatak i nadalje).
 • Djeca s teškoćama u razvoju koja se mogu integrirati na temelju mišljenja stručnog tima vrtića
  • POTREBNO DOSTAVITI
  • Lječnička dokumentacija( specijalistički nalazi, nalazi i mišljenje prvostup. tijela vješt. Ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoća u razvoju djeteta, rješenje HZZO.