loading

Upisi

 

POTREBNO ZA UPIS:

  • presliku izvoda iz matice rođenih ili rodni list djeteta.
  • presliku osobnih iskaznica roditelja.
  • ukoliko djiete ima neke posebne potrebe u rastu i razvoju potrebne su preslike medicinske dokumentacije.
  • presliku zdravstvene iskaznice djeteta i kartona procijepljenosti.

UKLJUČIVANJE DJETETA U ODGOJNU SKUPINU

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu, roditelj je obavezan dostaviti dječjem vrtiću:

  • potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta.

Sve informacije o uvjetima plaćanja možete dobiti u vrtiću, a iste su sastavni dio Ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja, naobrazbe.

Za djecu s teškoćama u razvoju – obavezno priložiti prvostupanjska rješenja i/ili nalaze i mišljenja specijaliziranih institucija i/ili stručnjaka